Polityka prywatności

W sklepie Extrawheelshop.com, podawanie wszelkich danych osobowych, oraz zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszystkie dane osobowe przekazywane przez użytkowników są przetwarzane przez nas wyłącznie w zakresie i takim celu, na jaki użytkownik naszego serwisu wyraził zgodę. W szczególnym przypadku, gdy użytkownik postanowił jednak nie podawać w serwisie niezbędnych do realizacji zamówienia danych osobowych i nie wyraża żadnej zgody na ich dalsze przetwarzanie, nie będziemy mogli zrealizować jego zamówienia.
Ważna uwaga: w każdej chwili użytkownik serwisu Extrawheelshop.com ma prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Można to zrobić samodzielnie, lub poprosić o pomoc z naszej strony – chętnie jej udzielimy. Ze swojej strony zapewniamy również, że sklep Extrawheelshop.com przestrzega skrupulatnie restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Ich umieszczenie w serwisie jest całkowicie bezpiecznie i sklep Extrawheelshop.com dokłada wszelkich starań, aby poziom bezpieczeństwa był z upływem czasu coraz wyższy. Mamy jednocześnie nadzieję, że zapoznanie się z polityką prywatności naszego sklepu wzmocni poczucie bezpieczeństwa każdego użytkownika i pozwoli korzystać z zakupów w naszym serwisie bez żadnych obaw o ingerencję w ich prywatność.

I. Administrator danych osobowych w sklepie Extrawheelshop.com

Administratorem danych osobowych umieszczanych w serwisie (sklepie) Extrawheelshop.com, (dalej zwanym jako Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danym osobowych jest firma:
Extrawheel Sp. z o.o.
Adres firmy: ul. Szyba 26, 34-434 Harklowa, Polska
Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000519063
NIP: 7352860811
REGON: 123184714
Adres do korespondencji:
Extrawheel Sp. z o.o.
ul. Szyba 26,
34-434 Harklowa, Polska
Telefon/fax: + 48 (18) 20 74 086
Telefon komórkowy: +48 660 425 805
Adres e-mail: shop@extrawheel.com

Administrator zarejestrował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych o nazwie Extrawheelshop.com

II. Poziom ochrony danych osobowych każdego użytkownika serwisu/sklepu  Extrawheelshop.com

Administrator sklepu Extrawheelshop.com równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych każdego użytkownika korzystającego z serwisu.
Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
A. Certyfikat Rapid SSL firmy GeoTrust. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a Extrawheelshop.com jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
B. Dostęp do danych osobowych każdego użytkownika sklepu, mają tylko ci pracownicy Extrawheelshop.com, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne oświadczenia, zobowiązujące ich do ochrony w każdym zakresie.
C. System IT Extrawheelshop.com spełnia każde standardy ochrony danych osobowych, również w zakresie międzynarodowym.

W sklepie Extrawheelshop.com, zastosowano niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym również rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W związku z powyższym, administrator sklepu Extrawheelshop.com dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III.    O jakie dane prosimy i dlaczego jest to konieczne

A. Rejestracja danych w naszym serwisie

W trakcie rejestracji w naszym sklepie Extrawheelshop.com prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w firmowym sklepie, dzięki czemu użytkownik nie musi przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełnianie całego formularza zamówienia. Rejestrując się, użytkownik sklepu Extrawheelshop.com oszczędza czas podczas dokonywania kolejnych transakcji internetowych.
Zarejestrowany w serwisie użytkownik po zalogowaniu w sklepie ma możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i przeglądać historię dokonanych zakupów. Zarejestrowany w sklepie i jednocześnie zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie też poprawiać, uzupełniać lub całkowicie usuwać wszystkie dane umieszczone w serwisie Extrawheelshop.com.

W trakcie rejestracji w sklepie Extrawheelshop.com, prosimy również o podanie następujących danych:
1.    imię i nazwisko – niezbędne jest do wystawienia później dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura) i zaadresowania przesyłki
2.    dokładny adres Klienta (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki drogą pocztową lub pocztą kurierską
3.    e-mail Klienta – niezbędny do logowania do sklepu Extrawheelshop.com i dalszej komunikacji związanej z korzystaniem z usług naszego sklepu
4.   numer telefonu Klienta – niezbędny w przypadku wyboru metod dostawy i wymagany przez firmy kurierskie dostarczające przesyłki do Klienta

Dane osobowe podane w procesie  rejestracji w naszym sklepie są przetwarzane wyłącznie przez Extrawheelshop.com i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

B. Złożenie zamówienia
W trakcie procesu składania zamówienia w sklepie prosimy o podanie nam danych, niezbędnych do realizacji składanego zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych, podanych przy rejestracji w trakcie w momencie dokonywania zakupu.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura) i zaadresowania przesyłki na właściwy adres
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki na właściwy adres
3. e-mail Klienta – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją Zamówienia i ewentualnych powiadomień  w sprawie statusu dokonywanej przesyłki
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez wszystkich, naszych przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o
podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży (faktury).

Dane podane w trakcie procesu składania zamówienia w sklepie Extrawheelshop, są przetwarzane wyłącznie przez nasz serwis i następujące podmioty współpracujące:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom transportowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki. Korzystamy w tym zakresie z następujących firm kurierskich:
a. Poczta Polska/Pocztex
b. UPS
c. GLS
2. imię i nazwisko, adres oraz NIP Klienta wskazane jako dane osobowe, na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do biura rachunkowego obsługującego sklep Extrawheelshop.com, na podstawie odrębnej umowy:

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez sklep internetowy Extrawheelshop.com.

Extrawheelshop.com współpracuje z następującymi operatorami płatności w obrębie swojego serwisu i honoruje następujące metody płatności:


A.    KARTA PŁATNICZA* - Visa, MasterCard, Amex. Dokonujemy płatności za pomocą firm - E-Card, DotPay, PAY PAL. Po wyborze przyjaznej dla nas firmy klikamy ikonę "zapłać" przenosząc się na wybrany system płatności. Prowizję za płatność pokrywa Extrawheel. Potwierdzenie płatności otrzymujemy natychmiast.


B.    PRZELEW STANDARDOWY. Można go wykonać z każdego oddziału banku lub poprzez własny panel online. Prowizję za płatność pokrywa Klient. Pieniądze otrzymujemy; w Polsce w terminie 1 dnia roboczego, w pozostałych krajach w terminie kilku dni. Przelewu należy dokonać na poniżej podany rachunek bankowy:
Odbiorca: Extrawheel
Bank: PKO BP
Numer rachunku: 14102034660000920201507573 
Tytuł przelewu:    nr zamówienia

C.    ZA POBRANIEM - "COD". Usługa dostępna wyłącznie na terenie UE. Po wybraniu tej opcji Klient otrzymuje informację ze Sklepu z prośbą o potwierdzenie płatności u kuriera. W otrzymanym e-mailu ze Sklepu koniecznie potwierdź zgodę na tą usługę. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów usługi.
* Płatność niewidoczna w systemie po wybraniu usługi "za pobraniem COD" oraz "przelew".

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu ratalnego Extrawheelshop.com, sklep przekaże wszystkie dane, o ile nie zostały one podane po przejściu na stronę systemu ratalnego, wyłącznie wybranemu przez Ciebie systemowi ratalnemu.

Extrawheelshop.com współpracuje z następującymi operatorami systemów ratalnych:
a. Płatność ratalna w systemie e-Raty Santander Consumer Bank

C. Subskrypcja newslettera
W przypadku skorzystania z subskrypcji newslettera sklepu Extrawheelshop.com, oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, czyli wyłącznie Extrawheelshop.com, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w naszym serwisie, lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane wyłącznie przez Extrawheelshop.com

IV.    Automatycznie pobierane dane osobowe użytkownika, po wejściu na stronę sklepu Extrawheelshop.com

A. Extrawheelshop.com (serwer)
Nasz system informatyczny, z którego korzysta Extrawheelshop.com, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta użytkownik łącząc się z Extrawheelshop.com. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na Extrawheelshop.com i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Extrawheelshop.com, jak również w celu zapewnienia jego, jak największej wygody użytkowania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. Extrawheelshop.com (cookies)
Extrawheelshop.com wykorzystuje popularną technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu użytkownika serwisu, w celu umożliwienia sklepu Extrawheelshop.com rozpoznania Twojej osoby i dostosowania Extrawheelshop.com do Twoich potrzeb.

Extrawheelshop.com wykorzystuje cookies do:
1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut, po czym cookie jest kasowane);
2. zapamiętania zawartości koszyka użytkownika (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
3. zapamiętania preferencji użytkownika do wyświetlania sklepu Extrawheelshop.com (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania sklepu Extrawheelshop.com

W przypadku, gdy użytkownik serwisu nie wyraża zgody na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić można uzyskać w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Extrawheelshop.com nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Extrawheelshop.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics – polityka cookies

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika sklepu Extrawheelshop.com, w celu umożliwienia przeanalizowania przez serwis Extrawheelshop.com źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z globalnego Internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania sklepu Extrawheelshop.com

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Extrawheelshop.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords  a Extrawheelshop.com (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze, lub innym urządzeniu użytkownika naszego serwisu, w celu umożliwienia przez Extrawheelshop.com oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z globalnego internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania sklepu Extrawheelshop.com

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Extrawheelshop.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

V.    Polityka prywatności oraz bezpieczeństwa współpracujących partnerów sklepu Extrawheelshop.com

Extrawheelshop.com, jako internetowy sklep rowerowy bardzo starannie dobiera swoich partnerów w biznesie i równie starannie weryfikuje zamieszczanie na stronie Extrawheelshop.com, linków do stron partnerskich. Extrawheelshop.com nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych, zewnętrznych stron. Dlatego jako właściciel sklepu Extrawheelshop.com zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów we własnym zakresie i samodzielną autoryzację tych stron, włącznie z podjęciem decyzji o powierzeniu im swoich danych osobowych.
 
VI. Udostępnianie danych osobowych użytkowników sklepu Extrawheelshop.com

W nadzwyczajnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, serwis Extrawheelshop.com pozyskane od Klientów dane im udostępni. Za wyjątkiem tych, szczególnych sytuacji, dane osobowe użytkownika będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej i załączonej do serwisu polityce prywatności.

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa w sklepie Extrawheelshop.com

Extrawheelshop.com zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu Extrawheelshop.com lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej, obowiązującej i przygotowywanej zmianie Extrawheelshop.com powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji Klienta e-mail). Powiadomienie do Klienta zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.
Aktualny tekst polityki prywatności sklepu Extrawheelshop.com, zawsze znajduje się pod adresem http://extrawheelshop.com/webpage/o-firmie.html
 
VIII. Kontakt do sklepu Extrawheelshop.com

Sklep internetowy Extrawheelshop.com, kontaktuje się z użytkownikiem serwisu korzystając z podanego przez Klienta e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzysta z podanego przez niego numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika serwisu, zachęcamy do kontaktu pod załączonym poniżej numerem telefonu +48 660 425 805 lub adresem e-mail biuro@extrawheel.com

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod tym samym numerem telefonu lub adresem internetowym, wskazanym powyżej:  tel. komórkowy +48 660 425 805 lub adres e-mail biuro@extrawheel.com


W podobnych sprawach, lub każdej innej można również korespondować ze sklepem Extrawheelshop.com pod adresem:
Extrawheel Sp. z o.o.,
ul. Szyba 26,
34-434 Harklowa, Polska
NIP: 7352860811
Tel. +48 660 425 805
e-mail: biuro@extrawheel.com
strona internetowa: www.extrawheel.com