Dane kontaktowe

Extrawheel sp. z o.o.
ul. Szyba 26
34-434 Harklowa
Polska

Tel: 48 660 425 805
E-mail: shop@extrawheel.com

Tel:

+48 660 425 805

E-mail: shop@extrawheel.com

 

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Przedsiębiorców [https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html] prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000519063

REGON: 123184714

Kapitał zakładowy: 220 000,00 zł

NIP: 7352860811

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), do której można uzyskać dostęp pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ [https://ec.europa.eu/consumers/odr/]. Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy w celu rozwiązywania swoich sporów. Jesteśmy gotowi uczestniczyć w pozasądowych postępowaniach rozstrzygania sporów przed organem rozstrzygania sporów konsumenckich.

Impressum [https://legal.trustedshops.com/produkte/rechtstexter] erstellt mit dem Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] Rechtstexter in Kooperation mit FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].