Dane kontaktowe

Extrawheel sp. z o.o.
ul. Szyba 26
34-434 Harklowa
Polska

Tel: 48 660 425 805
E-mail: shop@extrawheel.com

Tel:

+48 660 425 805

E-mail: shop@extrawheel.com

 

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Przedsiębiorców [https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html] prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000519063

REGON: 123184714

Kapitał zakładowy: 220 000,00 zł

NIP: 7352860811